Παρουσίαση Συλλόγου ΥΠ.ΠΟ Βορείου Ελλάδος

 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1982 και στεγάζεται στο κτίριο της ΕΔΟΘ επί της Προξένου Κορομηλά 51 στον 5ο όροφο.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Α) Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των υπαλλήλων καθώς και των συνδικαλιστικών τους ελευθεριών.
Β) Η ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα σ’ όλους τους κλάδους των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
Γ) Η προάσπιση του ηθικού κύρους, της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας των μελών του και η επιδίωξη της βελτίωσης και ανάπτυξης του πολιτιστικού τους επιπέδου.
Δ) Η επιδίωξη για συμβολή στην επίλυση των πολιτιστικών προβλημάτων της Χώρας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας.
Ε) Η διαμόρφωση και προβολή θέσεων πάνω στα ζητήματα της διαφύλαξης και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάπτυξης του Νεοελληνικού μας πολιτισμού, επιστήμης και τέχνης, μάλιστα στη Β. Ελλάδα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας των μελών του Σωματείου.
ΣΤ) Η επιδίωξη της ανάπτυξης συναδελφικών δεσμών, αλληλεγγύης και συνεργασίας με άλλους κλάδους εργαζομένων.

Εγγραφή στο Newsletter

Το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών του Silyppo.gr διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά/άνευ επεξεργασίας.

Αναζήτηση