Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη
08/05/2024

Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Αυτοτελούς τμήματος παιδικού σταθμού του Υπουργείου που αφορά τις κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι του 2024.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη συμμετοχή των δικαιούχων υπαλλήλων στην κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο 2024.     
 
Παρακαλούμε όλες τις υπηρεσίες και επειδή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική από τις 02-05 μέχρι τις 31-05, άλλως χάνεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος, για την ανάρτηση αυτής στους πίνακες Ανακοινώσεων τους με κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς σας (με ειδική επιμέλεια στους αρχαιοφύλακες) και τέλος για τη με έγγραφη απόδειξη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων (όσων έχουν τέκνα μεταξύ των ηλικιών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση).
 Επειδή πέρυσι δεχθήκαμε διαμαρτυρίες για την έλλειψη ενημέρωσης των συναδέλφων, εφιστούμε την προσοχή σας να λάβουν γνώση της παρούσας και όσοι τελούν σε μακρόχρονες άδειες (λ.χ. μητρότητας, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναρρωτικές) ή αποσπάσεις σε φορείς εκτός του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού).
 

Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Τσαμαλδούπης Χρήστος

 

 

Το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών του Silyppo.gr διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά/άνευ επεξεργασίας.

Αναζήτηση